Noticia de la Diócesis de Mallorca

TOTES LES PARRÒQUIES CELEBREN AQUEST DIUMENGE EL DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA AMB COL·LECTES ESPECIALS I EL LEMA «SOM UNA GRAN FAMÍLIA»

Gestión parroquial online

Totes les parròquies mallorquines faran aquest diumenge col·lectes especials per al sosteniment econòmic de la tasca evangelitzadora i assistencial de la diòcesi amb motiu de la celebració del Dia de l’Església Diocesana. La recaptació permetrà atendre les diferents necessitats pastorals de la diòcesi com la formació dels futurs sacerdots, la sustentació del clergat, els ajuts a les parròquies necessitades, la conservació de temples, la formació d’agents de pastoral i el manteniment dels serveis de la diòcesi.

Amb motiu del Dia de l’Església Diocesana, la Diòcesi de Mallorca fa pública la seva Memòria d’activitats del darrer any i el compte de resultats. Així, la Diòcesi de Mallorca va desenvolupar l’any 2015 la seva acció evangelitzadora i missionera a través de 194 sacerdots a 154 parròquies, 758 religiosos i membres d’instituts seculars, i més de 400 catequistes.

De la mateixa manera, l’Església a Mallorca ha atès més de 30.000 persones durant l’últim any a hospitals, ambulatoris, cases d’ancians, invàlids i minusvàlids, orfenats i guarderies. Cal sumar l’ajuda que les diverses Càritas, diocesana i parroquials, ofereixen, incansablement, a les comunitats cristianes.

Hi ha 96 missioners mallorquins repartits per tot el món: sacerdots, religiosos i religioses, seglars… Ells porten la Paraula de Déu a aquells que necessiten una resposta d’esperança i són ells els qui amb la nostra pregària i ajuda econòmica treballen per un món que respecti la dignitat de cada ésser humà.

Al llarg de 2015 s’han celebrat 3.105 primeres comunions, 356 confirmacions i 737 casaments per l’Església. Tots han trobat en cadascuna de les parròquies mallorquines un lloc on viure i celebrar la seva fe.

Unes 30.000 persones han estat ateses per institucions de l’Església a centres assistencials i socials a Mallorca, 26.000 d’ells a hospitals, ambulatoris i dispensaris. Més de 1.300 persones grans han rebut calor humana a cases i residències, i tants d’altres han rebut ajuda de l’Església a centres d’assistència a immigrants i refugiats, rehabilitació de drogodependents, institucions per a la promoció de l’ocupació i l’eradicació de la pobresa.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=TOTES_LES_PARRÒQUIES_CELEBREN_AQUEST_DIUMENGE_EL_DIA_DE_L’ESGLÉSIA_DIOCESANA_AMB_COL·LECTES_ESPECIALS_I_EL_LEMA_»SOM_UNA_GRAN_FAMÍLIA»&&noticia_id=9467