El passat 6 de març, els educadors de l’obra educativa de Manacor, que havien participat en el CELAS, CEL o CIL en anys anteriors, varen tenir la formació animada per l’EAS per recordar l’esperit de la formació rebuda i veure de quina manera podrien traslladar-lo i seguir amb la motivació en aquesta obra educativa. Uns 20 educadors treballaren amb les diferents dinàmiques establertes per obtenir quatre activitats a treballar durant els pròxims anys a La Salle de Manacor. L’ambient de treball, el fet de compartir les anades i la il·lusió davant els nous proyestos proposats varen servir per poder donar per complert l’objectiu de la jornada.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=TROBADA_D’EDUCADORS_A_LA_SALLE_DE_MANACOR&&noticia_id=9791

Por Prensa