El Capítol Catedral de Mallorca ha adquirit l’estàtua de Ramon Llull, obra de l’escultor Giovanni Dupré (1817-1882), en marbre de Carrara, que el 1882 havia arribat a Palma amb el vaixell Belisario i que l’Arxiduc Lluís Salvador (1847-1915) féu col·locar a l’anomenada “Capella des Pont”, a l’entorn de Miramar.

L’any 1975, un llamp mig destruí la capella i afectà les dues mans de la imatge. El Capítol, després d’haver entrat en contacte amb l’actual propietari, ha decidit adquirir-la “a causa de la noblesa de la matèria primera en la qual fou obrada, de la categoria artística del que la va obrar, la personalitat històrica del que la va encarregar i, sobretot, la persona que representa, el fill major de la nostra nissaga”, afirma Mn. Joan Bauzà Bauzà, degà de la Catedral. Igualment es decidí que l’adquisició es fes efectiva en el 2016, any del setè centenari de la mort del Beat.

Mentre s’estudia el destí final de la imatge, ara es col·locarà al pati del Palau Episcopal, en la part que dóna al Museu Diocesà, per tal que, durant aquest any lul·lià, tots els mallorquins i residents, així com els molts visitants de l’illa puguin contemplar-la lliurement.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=LA_CATEDRAL_ADQUIREIX_L’ESTÀTUA_DE_RAMON_LLULL_SITUADA_FINS_ARA_A_LA_“CAPELLA_DES_PONT”_DE_MIRAMAR&&noticia_id=8719

Por Prensa