Noticia de la Diócesis de Mallorca

LA PARRÒQUIA DE SANTA CATALINA THOMÀS ACULL LA VIGÍLIA DIOCESANA DE LA IMMMACULADA

Gestión parroquial online

Organitzada per la Pastoral Vocacional i el Seminari diocesà, tingué lloc una vigilia de pregària de caire vocacional en motiu de la Solemnitat de la Immaculada amb el títol “Valents com/amb Maria”. Presidida pel Bisbe Administrador apostòlic, Mons. Sebastià Taltavull i amb la presència de nombrosos moviments i grups d’Església, de manera especial aquells que treballen amb joves, es dugué a terme una pregària on predominà l’escolta de la Paraula de Déu, així com testimonis i moments llargs de reflexió, tot posant la mirada en la figura de Maria com a exemple d’escolta, d’acollida, de resposta i de celebració de la proposta que Déu li fa. L’estona de pregària acabà amb una adoració eucarística.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=LA_PARRÒQUIA_DE_SANTA_CATALINA_THOMÀS_ACULL_LA_VIGÍLIA_DIOCESANA_DE_LA_IMMMACULADA&&noticia_id=9549