Sor Margalida Oliver Colom, FFM va oferir a la Parròquia de Bunyola una conferència amb el títol “L’essència de la Misericòrdia». Una hora engrescadora on els assistents esbrinaren que ‘misericòrdia’ vol dir: (hen+hesed+rahamim). Hen; inclinar-se damunt qualcú inferior, per protegir-lo i ajudar-lo.
Hesed: mirar amb amor. Rahamim: sentiments que surten de les entranyes. I també com ser misericordiosos: “Sabent inclinar-nos i posar-nos al nivell del altres, mirant amb amor i deixar-nos mirar; oferir un amor d’entranyes com Maria; actuar per conviccions i no per devocions; descobrir la grandesa en les coses petites; no jutjar ni calumniar i saber fer el camí que ens fa passar d’esclaus a servidors”.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=XERRADA_SOBRE_L’ESSÈNCIA_DE_LA_MISERICÒRDIA&&noticia_id=8757

Por Prensa